Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

PDF Udskriv Email

Virkelighedsbilleder af Ib Bondebjerg

Ib Bondebjerg
Virkelighedsbilleder
500 sider
Samfundslitteratur

 Det er en god gerning hver gang, der udkommer et værk om dokumentarfilm, der på mange måder har en fornem berettigelse i sit udtryk af kunsten. For det er stort set umuligt at have set dem allesammen endsige have kendskab til historien omkring dem og de hístorier og fabuleringer, der omgærder dem og fører os ud i kunstnerens og bevidshedens krinkelkroge.
Nærværende bog er mere end et rids over de spændende, danske dokumentarfilm, der er røget på spolerne i det seneste halve århundrede.
Det er lykkedes forfatteren udover at kommentere de mange, mange film at sætte sine kommentarer på en kort og elegang måde ind i et tidsperspektiv, så vi, der også levede dengang, har mulighed for at genopleve historiens vingesus og lade de tider passere,´som skabte vore liv, ligesåvel som de enkelte films horisont og vid har skabt grobund for den enkelte kunstners videre virke og dermed en umærkelig påvirkning af kulturhistorie og samfund.
Vi får en fin beskrivelse af mange, mange kortfilm lige fra Jørgen Leths og Christian Braad Thomsens optagethed af kærlighed og seksualitet og til Arbejdsløsnhedshæren fra 1975, dokumentarfilm fra store dele af verden fra Columbia med dets Farc-problemer og til militærdiktaturets hærgen i Burma. Alle bliver de endevendt ganske kort, som kortfilm selv, men alligevel på en så dyb, levende og underfundig måde, at man får et fint billede af den samtid, som de var et produkt af.

Vi bliver vidne til historieskrivning i denne bog, der i og for sig udmærket kan tjene som samfunds- og Danmarkshistorie, idet alt bliver sat ind i forløb i tid og rum. Kortfilm dokumentarfilm er efter vor mening et overset begreb sat op imod populær-filmene, som der er kasse i, men småt med skæve vinkler og ægte historier såvel for men i særdeleshed bag kameraet. Man må derfor imponeres respektfuldt, når der kommer et gedigent værk om disse dokumentarfilm, som er med til at skabe den historie, som er med til at forme Danmark.

Et imponerende flot arbejde med opremsninger bagest i bogen. Det er også fint og nødvendigt. Men man skal alle 500 sider igennem for at lade sig fylde, mætte og berige af virkelighedsbillederne fra det moderne Danmarks dokumentarfilm.