Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

PDF Udskriv Email

Stresscoaching af Majken Matzau

Stresscoaching - en bog om sårbarhed og helhedsorientering

 

 

Majken Matzau
Stresscoaching
269 sider
Kr. 269,95
Børsens Forlag
 

En meget indholdsrig og læseværdig bog. Dens udgangspunkt er, at den gerne fagligt vil fortælle, hvori stresscoaching består, og hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre at coache i denne "gråzone". Men den ender med at give enhver læser noget med på vejen, medmindre man er ualmindelig lukket over for personlig udvikling. Skulle man sætte en fællesnævner for bogen, så vil det være beskyttelse. Beskyttelse af både den, der skal coaches, den der coacher og selve det system, der har frembragt stress og individuel grænseoverskridelse for et menneske. Forfatteren og bogen har ganske ret i samtlige antagelser, helt klar i spyttet i dens underbygning og teoretisk velfunderet i årssagessammenhænge.  En rådgiver bør, såvel som en coach eller en terapeut, nemlig tage udgangspunkt i såvel det enkelte menneskes behov som miljøet i de omgivelser, der er med til at påvirke behovene. Altså arbejdspladsen. Det gør bogen meget klart uden at virke hverken fordømmende eller bedrevidende. At eksempelvis en sygemelding for den enkelte medarbejder ikke må ses som en anledning for denne til bare at få ryddet op på loftet eller træne til en maraton, samtidig med, at sygemeldingen ikke må være for kort, for så taber såvel medarbejder som arbejdsplads det hele på gulvet.

Der er guld at hente på alle sider i denne uhyre velskrevne og dybt indsigtsfulde bog, der må kunne levere stof til eftertanke og særdeles anvendelige redskaber og overvejelser til såvel den professionelle coach som vedkommende, der er interesseret i personlig vækst, og som ønsker at redefinere begreberne selvværd og selvtillid, hvor man iøvrigt kan undre sig over, at Majken Matzau mere eller mindre har slettet ordet selvfølelse af registret . . . .

Som menig læser kan man totalt genkende sig selv og sine egne reaktioner i noget af det stof, der er skrevet direkte til coachen eller til ledelsen på arbejdspladsen. Det er meget dygtigt skrivehåndværk, forfatteren her leverer. Man kan så at sige følge med i sin egen behandling og også i sine egne symtomer, før det går galt. Eksempelvis stress i den begyndende fase som kropslige og psykiske reaktioner som smerter, infektioner, migræne, kampen for at bevare kontrollen, fejl og forglemmelser og angst for, at læsset kan vælte. Samt benægtelse af sin krisesituation.

F.eks. på den måde virker bogen også som en brugsbog, før det går galt, en bog i, hvorledes man med et skjult og alligevel interesseret øje kan følge med i, hvordan man egentlig har det. Det viser sig nemlig, som beskrevet senere i bogen, at blindhed for den enkelte medarbejder ofte står på i flere år, og således har den stressramte været belastet i meget længere tid end umiddelbart, hvorfor hele historien må op på bordet.

Således slår bogen til lyd for helhedsorientering, altså et holistisk menneske- og miljøsyn. Eller sagt på en anden måde; det er gruppens påvirkninger, der lader skinne igennem på individets tilstand. På en meget naturlig og næsten støttende måde beskriver forfatteren, hvorledes det postmoderne menneske står over for den vanskelige opgave at tilpasse sig i et samfund, hvor virksomheden omvendt står over for at få organisationen fyldt med medarbejdere til at virke, så det passer med det, medarbejderne tilsammen kan yde.

Spændingsfeltet mellem hensyntagen til virksomheden, medarbejderen og coachen, der får til opgave nænsomt og blidt at føre alle ind på sporet igen til ydelse af det optimale, bliver beskrevet i bogen på en måde, der virker både genkendelig og optimal.

En særdeles velskrevet og vedkommende bog om et særdeles velkendt og omtalt problem.