Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

PDF Udskriv Email

Stalking af Lise Linn Larsen

Lise Linn Larsen
Stalking
211 sider
Nyt Nordisk Forlag

Det er en meget spændende bog om  begrebet Stalking, som  Lise Linn Larsen har skrevet. Hun er tidligere sygeplejerske og har selv været udsat for stalking, der er det moderne begreb for forfølgenlse, chikane og terror af et enkeltindivid. Lise Linn Larsen kommer ind på stort set alle aspekter af begrebet, lige fra metoder, som  stalkeren tager i anvendelse for at overvåge sit offer, via de forskellige stalkertyper og deres baggrund og så til de samfundsmæssige konsekvenser og den, efter forfatterens mening, lange proces det er at få stalker-begrebet indført i dansk retspraksis.


Undersøgelserne i bogen er generelt 0-10 år gamle, hvilket giver et fint billede af udviklingen inden for begrebet, der som meget andet kommer fra det store udland. Forfatteren har en fin måde i det stille at forsøge at råbe politikerne op på og gør med sin meget detaljerede og nuancerede beskrivelse af begrebet sit for at råbe samfund og politikere op til at nå frem  til en hurtigere anerkendelse af problemet.


Det fascinerende - og uhyggelige - ved læsningen af bogen er, at man genkender visse træk hos sig selv. I det små har vi jo alle grader af jalousi og hævnmotiver i os, hvis vi føler os uretfærdigt behandlet. Derfor er det på sin vis nogenlunde let at sætte sig ind i stalkerens psyke. Man skal bare forfølge sin spæde følelse af dominans og jalousi og så gange den faktor med måske 100. Den har de færreste af os heldigvis. Så læsningen forbliver uskyldig. Men dog gribende. Og når vi når frem  til de ofre, som  stalkereren har udsat for sin besiddertrang og karakterbrist, så ved vi heldigvis godt, hvor sympatien ligger. Nemlig hos de mange mennesker gennem  tiden, der på grund af stalking er blevet nærmest invaliderede, angstfyldte, stressede og med fysiske følgevirkninger som  hovedpine og spiseforstyrrelser og det, der er værre. Og f.eks. de angstpåvirkninger som et foster oplever, når en gravid kvinde bliver udsat for stalking. Dette foster og lille barn får en åbenlys neurotisk start på livet.
Bogen er med dens meget brede emnevalg og cases et vigtigt element i den danske sundhedsdebat.