Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Bogen og folket PDF Udskriv Email

 

 

 

Jacob Ladegaard
Bogen og folket
224 sider
Aarhus Universitetsforlag

 
Hvor kommer litteraturen fra. Hvorfor trykte Gutenberg siden bøger? Hvorfor bkev romantikken så stor en bærer af den lyriske og den poetiske dagsorden gennem århundreder. Hvordan får nogen fat i det hele.
Man skal tænke noget abstrakt for at finde svarene i denne bog, men hvor er det befriende nu og da at støde på bøger, som sætter formler op og danner bro mellem egoisme og sanselighed, analyserer litterær og poetisk frihed, hvordan den cykliske drift viser sig i kunstens, driftens og politikkens historie, der så igen bliver til en kamp mellem frihed og ufrihed.
Den åndrige begavelse og bogstavelige storhed, der ligger i at sanse og analysere og beskrive på samme tid kommer på alle måder frem i denne dejlige bog. som er en revideret udgave af en pH.d-afhandling. Som sidegevinst får vi også diverse ting at vide, f.eks. om Londons historie

 

Romantikken bliver ofte fremstillet som en apolitisk eller konservativ strømning i europæisk litteratur, hvor forfattere vendte samfundet ryggen for at fortabe sig i naturen og dyrke det åndelige liv. Men det er på tide at begrave de gamle domme over romantisk litteratur: Læser man epokens værker i lyset af Den Franske Revolutions demokratidebat, vil man se, at de ofte også har en politisk dimension. Romantikkens dyrkelse af geniet medfører en udforskning af forholdet mellem de dannede eliter og det jævne folk, dens besættelse af kærlighed rummer idealer om fællesskabets samliv, og dens ideer om det åndelige kredser om frihed. Disse tanker bliver udfoldet i tre af periodens hovedværker, nemlig Friedrich Hölderlins brevroman Hyperion (1797/1799), William Wordsworths lyriske epos The Prelude (1805) og Victor Hugos historiske roman Notre-Dame de Paris (1832). Gennem idé- og litteraturhistorisk forankrede nærlæsninger undersøger forfatteren nogle af de vigtigste tendenser i det righoldige og modsætningsfyldte bidrag, som europæisk romantik giver til forståelsen af det moderne demokratis fundamentale og stadig aktuelle ideer og problemer. ..