Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Werner Best PDF Udskriv Email

                   

Niels-Birger Danielsen
Werner Best
598 sider
Politikens Forlag

Bogen er den første danske biografi om Werner Best, der var rigsbefuldmægtiget i Danmark fra 1942-45 og politisk set den mest betydningsfulde person i besættelsesmagtens ledelse under krigen. Fra Werner Bests tid i Danmark huskes især hans iværksættelse af jødeaktionen i 1943 og hans efterfølgende accept af, at næsten alle jøderne fik mulighed for at flygte til Sverige. Hans besættelsespolitik var forholdsvis moderat, bl.a. sørgede han for, at der aldrig blev tvangsudskrevet arbejdskraft fra Danmark, at levefoden var den ubetinget højeste blandt de tysk-kontrollerede lande, og at landet undgik ødelæggelse i maj 1945. Men Werner Best var topnazist og en af de helt store skikkelser i Det Tredje Rige. I 1930'erne blev den unge jurist og SS-mand den organisatioriske hjerne bag opbygningen af Gestapo - kernen i nazi-statens terrorapparat og han var blandt pionererne i KZ-lejr-konceptet. Bogen fortæller om Best både før, under og efter hans ophold i Danmark og går også helt tæt på personen Werner Best. Blandt andet har forfatteren fået adgang til hidtil ukendte breve mellem Werner og hans kone Hilde Best og deres nærmeste danske familievenner. Og kan bringe interviews med Werner Bests børn.
Vi kommer meget dybt og bredt rundt om de forhold, der skabte Werner Best, det tyske rige, den enorme krigsmaskine, intrigerne og kampene mellem SS-officererne og det, der afstedkom Werner Bests udstationering i Danmark.
Bogen er særdeles underholdende og informerende, og vi får helt nye dimensioner sat til vigtigheden af Danmark som tysk "satellit", nemlig vor eksport og dermed det umiddelbart foreliggende bidrag til den tyske statskasse og krigsøkonomi.
Vi får et meget dybt og bredt billede af. hvordan Best som storpolitisk entrepenør og intellektuel charmør formåede at være med i opbygningen af Gestapo og SS, og hvordan han undervejs blev på kant med andre, tyske topofficerer, indtil han fandt, efter eget udsagn i hvert fald, drømmestillingen som tysk rigsbefuldmægtig i Danmark i de sidste af krigsårene.
Vi får indblik i, hvordan tiden i Danmark ændrer nogle af hans holdninger, så de bløde pletter i hans sind kommer mere frem; - første gang vi i bogen stifter bekendtskab med den er, da han i trediverne lader en jødisk tolk slippe med livet ved blot at degradere ham. Bag den bløde plet aner man som læser naturligvis en vis beregnethed, for hvad kunne der ikke være sket med Best selv, hvis det var kommet frem, at han ikke havde undersøgt sine ansatte ordentligt for jødisk herkomst.
Men det må siges at være lidt surrealistisk, eftersom at Best allerede i 1935 var med til at udarbejde forslag til den endelige "løsning af jødespørgsmålet".
Med al tydelighed fremgår det, at Werner Best var et yderst begavet menneske, der var godt på vej mod toppen hos den tyske fører, Adolf Hitler, men som endte metieren her i fængsel i Danmark, hvor der blev indledt processer imod ham, der endte med først dødsstraf så fængsel. Og som irionisk nok først døde fire dage før Berlin-murens fald i 1989.
En bog der erkender, når der er noget, forfatteren ikke ved og har kunne grave frem, hvilket er lige så stort, flot og modigt, som det, at den fortæller ydmygt og sagligt, hvad man ved.
En flot og fængende menneskeskildring.