Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Livtag med fortiden PDF Udskriv Email
Livtag med fortiden af Stine Grønbæk Jensen
Stine Grønbæk Jensen
Livtag med fortiden
372 sider
Aahus Universitetsforlag
 
En gribende, meget personlig og meget velskrevet bog. Om børnehjemsbørn, om tragiske hændelser i opvæksten, om at lede efter en mening med livet ved at få krydset nogle spor og forsøgsvis få bundet nogle sløjfer i det liv, hvor der opstod gevaldige huller.

I 15 år kæmpede Godhavnsdrengene for at få en undskyldning fra den danske stat for overgreb og svigt. Deres kamp blev på en vis måde gjort til en lille folkebevægelse, som nuancerede historien om en velfærdsstat, der ydede omsorg og hjælp til de svageste.

Godhavsdrengene fik ikke blot deres undskyldning men har bevidst og ubevidst fået enorm anerkendelse for i deres utrættelige kamp at opnå den helhed i livet, som de har savnet.
Og de har givet inspiration til mange, mange andre mennesker med ar på sjælen og huller i barndommen til at forsøge at nå tilbage til det, der var, og som alligevel ikke var. Vende tilbage til velkendte steder, som betød noget -, for at mindes, sørge og forsøg på at opnå det holistiske.

Denne bog fortæller nogle af historierne om, hvordan tidligere børnehjemsbørn som voksne har opsøgt deres journaler på Rigsarkivet, genbesøgt barndommens sovesale og landskaber, dannet nye fællesskaber på internettet, forsøgt at finde frem til forældre og søskende, de aldrig har kendt, og meget, meget mere.

Man kan ikke undgå at blive dybt berørt af denne bog og måden, hvorpå den beskriver de tidligere børnehjemsbørn og deres proces med at forsøge at vriste sig fri af en skam og bearbejde de åg, de har slæbt rundt på i et langt liv.

Her er billeder fra Danmarks Forsorgsmuseum med den berømte hest med blodstænk, her er små vignetter til Vejstrup Pigehjem og Viby Statsungdomshjem, billeder fra Chr. den, Xs børnehjem, Optagelseshjemmet Fjordlyst, Norges Minde fra Ove Hohlenbergs Minde, barske afvisninger på Bolbro Børnehjem, personlige historier fra Optagelseshjemmet Skansen, fra Erritsøhus, og vi bliver også vidne til nogle af de uoverensstemmelser, der har været mellem de tidligere børnehjemsbørn for at nå retfærdig behandling fra den danske stat ovenpå Godhavn-anbringelserne.

Hvor er det hele barsk læsning. Virkelig barsk. Læs alle de personlige historier skrevet i et meget direkte sprog. Lad dig rive med og mærk smerten. Men når det er barsk, er det også ofte nødvendigt og bogen her giver maksimal inspiration til, hvordan andre med huller og mangler i deres børneliv på forskellig vis kan søge trøst og mening og retning.

Bogen er tårevædende. Afsindigt bevægende. Men hvor er den god, smuk og nødvendig.