Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Velgørenhed PDF Udskriv Email

Velgørenhedaf Karin Cohr Lützen

Karin Cohr Lützen
Velgørenhed
100 sider
Aarhus Universitetsforlag

Umiddelbart tænker man i 2020, at velgørenhed er noget med Røde Kors, Kirkens Korshær, Red Barnet, U-landsbistand osv. Nu kommer der så en bog på banen, der fortæller mere uddybende, hvilke behov, der skabte velgørenheden, og hvordan der historisk og i særdeleshed fra midten af 1800-tallet og de næste 100 år var mange, der så det som deres pligt at stille sig i samfundets tjeneste og bidrage med forskellige former for velgørende arbejde.
Med Bistandsloven i 1976 skete der så en forandring, forklarer bogen, hvor lovgiverne ganske vist fortsat forestillede sig, at det var det offentlige, der skulle stå for den sociale forsorg. MEN samtidig begyndte den frivillige sektor, som den havde været engang, at blive mere synlig i form af alternative bevægelse og genoplivning og modernisering af mange kristne bevægelser.
Det er 100 siders drønspændende læsning det her.
Mestendels om den fattigdom og de trange kår, der gennem århundrederne har gjort velgørenhed kærkommen, om hvordan f.eks. storbyerne blev udpeget som faldets åsted, hvor hundredevis af stakkels kvinder faldt ned i lastens svælg. Hvor frelsende og kristne steder stod til rådighed i forsøget på at samle de fordærvede op, om hvordan fattige familiers børn fra morgen til aften var overladt til sig selv, og om nødvendigheden og udviklingen af de kærlighedens gerninger, der bestod i værne- og redningsarbejde, som ville beskytte udsatte mennesker eller redde kvinder og mænd, som var kommet ud på et skråplan.
Vi får et fint indblik i, hvordan det gennemgående tema i velgørenheden var bestræbelser på at gøre de fattige mennesker fra de lavere, sociale klasser til gode samfundsborgere.
Bogen kommer også ind på Socialreformen i trediverne og tiden efter krigen, hvor behovet for nødhjælpsarbejde var stort.
Nødhjælp og velgørenhed stikker således langt tilbage, og det er historisk dannelse at finde ud af, hvordan bekymringen fra gejstlige og andre veluddannede over, at samfundet var ved at knække midt over gennem det velgørende arbejde skulle forsøge at bygge bro mellem rig og fattig.
Spændende læsning om tiden, der gik forud - og alligevel er så tæt på.