Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Gaveøkonomi PDF Udskriv Email

Gaveøkonomiaf Steffen Löfvall
 
 
Niels Thyge Thygesen & Steffen Löfvall
Gaveøkonomi
305 sider
Gyldendal Public

 

En spændende bog om hvordan gaveøkonomi kan være vejen til bedre velfærd.
Tesen er, at såfremt vi udelukkende lader pengeøkonomien bestemme i samfundet, går vi glip af nogle enorme og værdifulde ressourcer.
Fremtidens velfærd står på spil, og den vil ganske enkelt smuldre, hvis vi holder krampagtigt fast i pengeøkonomi uden måske overhovedet at opdage værdien ved andre økonomiske setups.
Mener forfatterne altså. Og illustrerer deres idéer med rigtigt mange fine og billedlige eksempler på, hvordan vi kan forvalte og deles om de ressourcer, der nu er, på en særdeles konstruktiv måde.
Et af eksemplerne, der nævnes, er f.eks. den danske camino, Hærvejen, der er inspireret af den legendariske Camino i Spanien.
Hærvejen bliver brugt som eksempel på noget, der skaber relationer og ikke adskillelse. Ruten går på tværs af kommuner og blev i 2010 hædret af Europarådet, der gjorde Hærvejen til europæisk kulturvej.
Den forbinder pilgrimsruterne i Norge og Sverige med de europæiske pilgrimsruter. Mange lande deles om ruten, turisterne udvider deres kendskab til diverse naturscenarier og lande, hvilket kommer erhvervslivet til stor gavn.
Prøv at forestille dig, at hver kommune havde været optaget af sin egen succes og indstillet sig på at vinde flere turister end nabokommunerne. I så fald havde de måttet skære vandrestien op i flere bidder og brande hver for sig. De involverede kommuner skulle tilsammen bruge en betragtelig større sum penge end det nuværende branding-budget, men også med ringere effekt, fordi de ikke ville kunne fortælle om en samlet sti. Ville det være effektiv udnyttelse af vores fælle skattekroner? Nej. Ville det være velfærd i betydningen færdes vel? Nej. Ville det være samfund i betydningen af sammenfinde?Nej.

Sådan hedder det i bogen, der forsøger at fremhæve en økonomi, der baserer sig på relationer og et støtte OS, og som ifølge forfatterne er langt merre effektiv end en økonomi, der baserer sig på adskillelse, ligusterhække og deraf individuelle vinderstrategier.
 

Bogen kommer rigtig godt rundt om mange ting, der vedrører fællesskabet og nytteværdien af at bruge gaveøkonomien. F.eks. om en gave forpligtiger til en gengave, gavens ånd, gratisterne, glæden ved at give, rigdommen i gaveøkonomi, bytteøkonomiens positive effekter, , faren ved chatten, korruption på golfbanen, villaveje og haveskure som platforme, og hvordan man f.eks. kan forankre diverse nytænkende platforme i de offentlige forvaltninger.

Bogen er skrevet i et sprog, der motiverer til at forsøge sig med nye tankerækker og sætte nye skibe i søen og undersøge mere om, hvad der vil være bedst for vi mennesker på længere sigt.