Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Lufforurening og sundhed PDF Udskriv Email

Luftforurening og sundhed

Ole Hertel & Thomas Ellermann
Luftforurening og sundhed
120 sider
Aarhus Universitetsforlag

I disse tider kan vi alle have en tendens til at tro, at al forurening er mere end almindelig farlig for vor jordklode. Megen af uroen omkring forurening baserer sig helt klart på følelser, på angst og mavefornemmelsen af, at eksempelvis flyvemaskiner er noget af det værste.
Derfor er det rart med bøger som denne, der går ualmindelig tæt på sin forskning og evidens omkring luftforurening og sundhed.
Eksempelvis fortæller den, at netop flytrafik naturligvis er en kilde til store udledninger af luftforurening. Men størstedelen af udledningerne sker i stor højde og langt fra, hvor folk færdes. Bidraget til udsættelse for luftforurening er dermed især et spørgsmål om flytrafikkens generelle bidrag til for eksempel partikel- og ozonforurening. Lufthavne er naturligvis en lokal kilde til luftforurening, men flyenes tid med tændt motor er begrænset. Derfor er det almndeligvis især vejtrafikken til og fra lufthavnen, som spiller en rolle for den lokale luftforurening og kun i mindre grad udledninger fra flyene i lufthavnen.

 

Udgivelsen er den 7. i serien Miljøbiblioteket, der er en populærfaglig serie om natur og miljø i Danmark og Grønland.  

Bogen fortæller, at selv om der årligt skønnes at være 4.000 mennesker herhjemme, der dør på grund af luftforurening, så er luftkvaliteten i Danmark relativt set god.

Det dokumenterer bogen så gennem en lang, lang række emner, der indeholder grafer og illustrationer af forskellig slags, og som på meget informativ og lettilgængelig vis og med inddragelse af historiske facts, heriblandt bare ét eksempel med røggasrensning og regulering af skorstene i halvfjerdserne, serverer yderst nyttig viden for læseren.

Stort set alt, hvad vi kan forestille os af relevans for luftforurening herhjemme er med i bogen, fra forskellige dele af Danmarks luftforureningsmomponenter, tll geografiske og mereteologiske forhold, til ozon og benz(a)pyreb fra brændeovne, grove og fine partikler ved langtransport, tør- og vådafsætning, NOVANA-overvågningen af luftkvaliteten, affald, landbrug, husdyrproduktionens udledning af ammoniak, samfundsøkonomiske analyser af tiltag, regulering i Europa gennem nationale udledningslofter og mange, mange andre ting.

Naturligvis er det en fordel, om man har en vis forhåndsviden til emnet, men det er absolut ikke nogen betingelse for at få en masse ny lærdom og paratviden ud af bogen.