Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Kom nærmere PDF Udskriv Email

Kom nærmere af Ilse Sand

 

Ilse Sand
Kom nærmere
136 sider
Dansk Psykologisk Forlag 

 

Uanset hvor man slår op i den nye bog fra Ilse Sand, er der væsentlige ting at hente - til glæde for sig selv, sine relationer, måske ovenikøbet et kærlighedsforhold, man lever i. 

Derfor kan den fint bruges som nedslagsbog, altså en bog, hvor man slår ned et tilfældigt sted. Og der så med det samme er guldkorn at hente.

Man kan naturligvis også vælge at læse den igennem fra ende til anden. Det andet er bare på en eller anden måde mere lettilgængeligt.

For os kommer det hurtigt til at virke meget tørt og teoretisk, hvis man læser en selvhjælpsbog kronologisk.

Den her gang handler Ilse Sands bog om de ubevidste selvbeskyttelsesstrategier, som vi har samlet op undervejs mod voksenlivet, og som kommer til at spænde ben for os selv i kærligheden. 

Og som måske i virkeligheden handler om at undgå den smerte, der kan være forbundet med kærlighed og det at finde forsvar mod at indgå i de dybe relationer, idet man hele tiden går med en frygt for, at de en dag vil holde op.

F.eks. kan én strategi være at bagatelisere sine egne ønsker for udelukkende at have fokus på andres. En anden er at ønske sig en uopnåelig og perfekt partner, mens man finder fejl på fejl hos den nuværende eller potentielle. ELLER en tredie at man tager parti for de mennesker, man mener har stor betydning - eller har haft det i barndommen - og så indirekte kommer til at virke illoyal hos sin partner.

Altsammen grundlagt i de spæde og unge år. Det beskriver Ilse Sand rigtig flot gennem stor psykologisk indsigt, masser af eksempler og konkrete cases. Hun fortæller om beskyttelsesstrategien kort og godt. Hvad den medfører, og så kommer hun med en lidt længere, stadig kort og kontant og meget forståelig, teori og redegørelse for, hvordan disse behov og nødvendigheder for den enkelte er opstået.

For at begynde midt i bogen, anskuer hun her gennem en af bogens meget få illustrationer, en cirkel med fire lag, hvorledes mange af os bruger rigtig megen energi på at holde afstand til vores smerte og til andre mennesker. I det inderste lag er der kærlighed og tilknytning. I det næste sorg og smerte. I det tredie lag er der irritation og vrede, mens der først i det fjerde lag er en selvbeskyttelseslag. Man kunne kalde det en projektion eller et forsvar.

Og hermed definerer forfatteren med al tydelighed, HVOR langt et arbejde, der KAN være fra disse yderste forsvar og så ind til kernen, hvor kærligheden og hengivenheden får fuldt plads.

Forfatteren fortæller også i en case, her Ulla, hvordan hun i et terapiforløb rent faktisk kan hjælpes, og at hun kan mærke, at NU har hun givet slip:

Da jeg oplevede at være fyldt af dyb sorg og for første gang ikke fik lyst til at flygte, men turde blive i kontakt med min terapeut, var det som en helt ny verden åbnede sig for mig. Jeg følte mig på een gang vildt sårbar og meget levende.

På den måde beskriver Ilse Sand, hvordan et terapiforløb kan være af overordentlig stor betydning for folk, der måske lidt vidende, måske ubevidst, benytter sig af overlevelses-strategier i relationer til andre, ved at man hos terapeuten får mulighed for at mærke sine ressourcer og dermed stå stærkere og samtidig mere sårbar og ægte i forholdet til f.eks. sin kærlighedspartner.

Ilse kommer også ind på det at have (og have haft) interesse i sit barn og af hvilke årsager - med hvilke motiver forstås. Var det interesse for barnet i egenkærlighed, så man har gjort det godt som forældre, eller var man oprigtig optaget af barnets indre. Den del er vigtig at få afdækket hos visse typer mennesker, der mente, at deres forældre var meget interesserede i dem, men som så alligevel skøjter ved siden af kærlighedens skive idag. I iveren efter at bagatellisere forældrenes fejlende adfærd.

Havde de interesse I barnet?
Havde de interesse FOR barnet?


En kæmpeforskel som kan være et skridt på vejen mod at afdække, om ens barndom har været sund; man bliver vist nogle gange nødt til at tage omvejen omkring ens egen opdragelse af sit eget barn. Men når man så er igennem sorgen over ikke helt at have været hos barnet med ægte interesse, så er man klar til at gå skridtet videre mod egen opvækst og som ovenfor nævnt tilsidesættelse af bortforklaringer som idylisering af sine egne forældre.


En selvbeskyttelsesstrategi kan også være, skriver forfatteren, hvis man får afslag på en ansøgning og omgående drukner sorgen i en film. Og dermed undgår at mærke sig selv.

Det kan også være en nødmanøvre som dengang Anna var lille og blev mødt negativt af sine forældre og oplevede stress, negativitet eller irritation i deres blikke. For ikke at være for meget til besvær, begyndte hun i stedet at interessere sig for emnerne i fars avis og dermed opleve en kropsvarme og en -forbundethed med ham. Den model anvender Anna så senere i livet, hvor hun bliver meget optaget af andre menneskers behov men selv føler sig mere og mere drænet.

Klart sprog.

For hun fik aldrig den kontakt som barn, hun inderst inde havde brug for men legede med på forældrenes præmisser.

Sådan bliver forfatteren ved og ved og ved med at opridse en lang række selvbeskyttende handlinger, som er yderst vigtige at blive bevidste omkring, såfremt kærligheden skal have en optimal chance.

Vi bliver i bogen anvist mange flere selvbeskyttende forsvar for vores adfærd i relationer, end vi går rundt og tror.

Rart med en bog der lige ud af posen påpeger, hvilke flugtmekanismer, vi anvender.

Der er ikke så lidt at vælge imellem. Med glimt i øjet kan man sige, at her er noget for enhver smag.

Forfatteren fortæller om dem med en lethed og naturlighed, så man bliver forbavset over, at så komplicerede emner kan beskrives så let.

Og kender du som læser nogle af disse symptomer for adfærd i dit kærlighedsliv:

Kritiserer den der gerne vil være tæt på dig.
Sætter en konflikt igang.
Sætter andre i gæld ved at give uforholdsmæssigt mange gaver eller tjensteydelser.


?

Så er du sandsynligvis godt igang med at anvende en selvbeskyttelsesstrategi måske uden at vide det.

Og hvad man så kan gøre ved det?

Du kunne begynde med at læse denne forstandige lekture. Du bliver forbavset over, hvor elegant og enkelt et sprog, der kan anvendes over meget komplicerede processer og ditto menneskelige, psykologiske mekanismer. 

 

Vi har tidligere anmeldt Ilse Sands bøger.


F.eks. Venlige Øjne her

 

og Savner du en her

og Introvert og særligt sensitiv her

og Værktøj til hjælpsomme Sjæle her