Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Genforeningens arkitekt PDF Udskriv Email

Product image
 

Hans Schultz Hansen
 
Genforeningens arkitekt
335 sider
Historisk samfund for Sønderjylland/Sprogforeningen
 
Med pennen ned i den absolut mindst tænkelige detalje, med en forskningsmæssig tæft for historisk skrivning og med en research, der kalder på både tålmodighed og misundelse har forfatteren leveret en bog på et niveau, der må få enhver historieinteresseret til at frydes. 
H.P. Hanssen var redaktør og grænselandspolitiker, som blev minister for sønderjyske anliggender i 1919, og folketingsmedlem nogle år senere, omend hans virke for det sønderjydske var gået forud i mange, mange år. Helt tilbage i 1880erne var han den en af de ledende skikkelser i den politiske og foreningsmæssige organisering af det dansksindede mindretal i Nordslesvig -, og videre frem den absolut mest indflydelsesrige blandt egnens politikere.
Der er rigtig meget at skrive om i H.P. Hanssens politiske virke, der som også dagens toppolitikere naturligt nok havde både venner og modstandere.
Forfatteren er rigtig god til at videreformidle de mislyde, der har kendetegnet den tid, og hvor der i bogen bliver dykket ned i H.P. Hanssens erfaring med indfødsretslove, tilsynet med fremmede og og statsborgerskab, som H.P. Hansson så uløseligt hænge sammen. Og havde nogle indvendinger men endte alligevel med at stemme for et forslag, som ville sikre Sønderjylland mod at blive oversvømmet med "billig, fremmed, først og fremmest tysk arbejdskraft", som der står i bogen.
Interessant læsning i vor nu nærmest totalt globaliserede verden. . . . 
Det er et stykke flot danmarkshistorie, som enhver ynder af genren vil kunne have gavn og glæde af. Meget kan man læse andre steder og forud for denne udgivelse, men her komme så en dejlig bog med optegnelser, kildehenvisninger, illustrationer, mødereferater osv. osv, og vi kan gennem den idag lære en masse om, hvordan man såvel som politiker som arrangør må helt, helt ud i nærdemokrati, forsamlingshuse, tillidsmandsvælde, på arbejdspladser osv osv., hvis man virkelig vil slå an og igennem med sine idéer.
Forfatteren har gjort et kæmpearbejde med at gengive datidens sprog i moderne retskrivning, at opløse uigennemskuelige forkortelser, indsætte relevante kommaer samt såvel udelade som parantesere på relevant vis.
En skøn bog er her 100 år efter den store begivenhed perspektivirerer såvel personligheder som de hændelser, der førte til Genforeningen dengang.
Vi kan ikke rose og anerkende bogen nok, og skal vi drysse med lidt malurt, kunne vi savne en smule mere om H.P. Hanssens opvækst, familie og relationer gennem årene.