Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Opgør med byggekulturen PDF Udskriv Email

opgør med byggekulturen - bog

Niels Barrett
Opgør med byggekulturen
288 sider
Hovedland

 

Niels Barett har mange absolutte påstande og holdninger i sin bog om byggeri, der fortæller en hulens masser om muligheder i byggeriet, og hvad vi vil kunne forvente os af byggeri i tiden, der kommer. Han mener, det er en samfundsopgave at sørge for, at folk har råd til bil, idet det giver dem frihed på linje med andre goder i samfundet. Han mener nemlig, at i det demokratisk samfund er lighed mellem individerne et grundlæggende ideal.
Javel så.
Hen mener også, at Metroen i København bør kunne overtage al trafikken i byen.. Her overser han muligvis, at et eksorbitant stort antal varebiler kører rundt med varer og værktøj til daglig, og det ville da se lidt komisk ud, om disse håndværkere skulle tage Metroen, kunne man sige. Som Barrit da også mener skal erstatte S-togene i yderdistrikterne, der nok efter hans mening bliver bevaret af historiske grunde.
Han mener også, at Strøget i København syner længere end Ramblaen i Barcelona, fordi der er mere at kigge på.
Og andre holdninger, man kan være enige eller klart uenige i.
Ellers er bogen et godt indspark i debatten om en byggekultur, der er meget at sige om, og hvor man ind imellem har behov for at få klarlagt eller i hvert fald sat fokus på, hvorfor centre er bygget, hvor de er, hvad man kunne gøre anderledes, hvorfor parcelhuse er parcelhuse, hvor store byer skal være, og hvorfor egentlig en yderlige industrialisering af byggeriet.
Mange spørgsmål at forholde sig til, og Niels Barrett kommer med nogle underfundige, provokerende men også ganske relevante analyser og svar på mange af dem. Tilsat en masse tegninger og illustrationer giver forfatteren et ganske klart billede af, hvordan tidens udvikling har motiveret bygherrerne, hvorfor de har gjort, som de har gjort, og hvad de BØR gøre fremadrettet.
En udmærket bog.