Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Hitlers død PDF Udskriv Email

hitlers død - bog

Luke Daly-Groves
Hitlers død
278 sider
Turbine

 

Noget af det første, man lægger mærke til ved bogen, er de vildt underlige billedtekster under nogle iøvrigt meget vedkommende og historiske billeder. Man ser f.eks. et billede af den britiske premierminister Winston Churchill, der "nyder et besøg i bunkeren", ja det står der ganske enkelt.
Et billede af et sønderbombet rigskanceili er tilført billedteksten "et paradis for folk på rov", hvor man ser folk gå rundt og bese de knuste bygninger.
Hitler og hans ven Albert Speer, står der under et tredie billede uden at nævne, at de to faktisk står og kigge på en af de arkitekttegninger, som bragte Hitler og Speer sammen, nærmest som brødre i ånden.
Under et fjerde billede står der "ondskabens normale ansigt", hvor Joseph og Magda Goebbels poserer med deres børn.
Vi kan ikke helt afgøre, om mange af billedteksterne er fyldt med ironi, eller om det er et udslag af forfatterens form for opgør med og afslutning på de teorier, der har hersket lige siden krigens afslutning om Hitlers flugt til dette eller hint land.

En meget stor del af bogen er henvisninger til kildemateriale, og en anden stor del af bogen er en lang takketale til studiekammerater, lærere, professorer, forlag, forældre, såvel på mors som på fars side og ikke mindst forfatterens forlovede, der har lyttet, støttet og været så uendelig tålmodig, og han ender med følgende svada til hende: Jeg kan aldrig takke hende nok, men kun håbe, at hun under læsningen af alle disse sider finder en eller anden retfærdiggørelse af de mange timer, jeg har tilbragt i min kontor-bunker, så vi nu kan rejse os sejrrige og leve vores liv sammen som det endelige bevis på, at kærligheden overvinder alt.
Hold da op. Hvis en sådan svada er nødvendig for at udgive en bog, så skulle man nok . . . .

Der er bestemt nogle interessante passager i bogen. Man bliver nysgerrig på omstændighederne omkring tilvejebringelsen af Hitlers testamente, og man undrer sig over, hvilke fordele russerne kan have i fortsat at holde de filer ind til kroppen, man har omkring Hitlers død. Bogen indeholder også et par håndtegnede skitser over arnesteder for Hitlers og Bormanns død.
Rigtig meget af materialet i bogen er dog kendt materiale. Kendt fra forskellige dele af faglitteraturen og ikke mindst i sammenhænge, hvori der tidligere har været fremsat konspirationsteorier om, at man har set Hitler her og der og alle vegne. 
Luke Daly-Groves forsøger med denne bog at tilbagevise de påstande, der har dannet baggrund for teorierne. Selv om han gør et ihærdigt stykke arbejde, og læseværdigt, og mener i forskellige undersøgelser at kunne stadfæste, at Hitler rent faktisk sammen med sin hustru begik selvmord, så må vi fortsat vænne os til, at sandheden svæver i vinden . . . .