Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Dannebrog PDF Udskriv Email

dannebrog - historien om et kristent og nationalt symbol - bog
 
 
Hans Christian Bjerg
Dannebrog
135 sider
Hovedland
 

Det er umiddelbart ganske overraskende, at man kan skrive en hel bog om et flag. Lyder vildt. Det er ikke desto mindre tilfældet i Hans Christians Bjergs bog, der er en opdatering af en lignende fra midten af 0´erne. Og læser man bogen grundigt, får tilført viden om suberb, hvad det danske flag gennem tiden har haft af betydning.
For at begynde et sted, så forsøgte de danske nazister under krigen at udnytte den nationale stemning og Danebrogs popularitet. Flaget blev ganske enkelt spændt for den nationalsocialistiske vogn ved dannelsen af Frikorps Danmark. Frikorpset, fortæller bogen, blev etableret som en dansk militær enhed og førte en fane svarende til den danske hærs faner, og så blev der ellers draget sammenligninger mellem kampene i Estland i 1219, hvor Dannebrog blev "erhvervet" og kampen mod bolsjevismen samme sted i 1941. Smart udnyttelse af et nationalt symbol? Tja. 
Vi får også at vide, hvilken betydning flaget har haft ved f.eks. indvielse af diverse mere fredelige korps, eksempelvis Akademisk Skyttekorps i 1866, hvordan Dannebrog gennem årenes forskellige politiske retninger har været genstand for skændsmål om flagdage, og ikke mindst i nyere tid, hvor det i 2019 blev brugt på Rådhuspladsen i København for at fejre det danske herrelandshold i håndbold og lidt tidligere tragisk blev brugt som hadpropaganda i afbrændingsscener under Mellemøstens karikatur- og Muhammedkrise.
Forfatteren kommer ind på flagets problematiske popularitet i mellemkrigsårene, og vi er naturligvis også en tur på De Vestindiske Øer, da Dannebrog blev strøget for sidste gang, da USA forinden havde købt øerne for 25 millioner dollars.
Vi bliver belært om de forskellige former for flag som stats- og orlovsflag, splitflag, stutflag, koffardiflag, handelsflag og mange andre muligheder. Bogen er velredigeret og sat op med så stor ynde og omhyggelighed og mange skønne, farverige, historiske og sigende illustrationer, at man udover at få tilført viden om Dannebrog også får opdateret sin Danmarkshistorie.
Og vi får også en masse at vide om, hvornår det var tilladt og ikke tilladt for befolkningen at benytte sig af flaget, hvordan og ved hvilke festligheder og sammenkomster.
Et rigtig dejligt værk.