Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Mellemøsten og Zionismen PDF Udskriv Email
Mellemøsten og zionismen
 
 
Ole Stig Andersen
Mellemøsten og Zionismen
351 sider
Hovedland
 
En enormt spændende bog, der fortæller os en masse, hvis vi for alvor er nysgerrige på konflikter og spændinger i Mellemøsten.
Det er ganske utroligt, hvilken spændvidde, bogen rummer. Det handler i bund og grund om en forfatters analyse af "kludetæppet Mellemøsten", som det fortælles måske knap så flatterende på bagsiden. Og her kommer vi altså ud i ganske, væsentlige, lange gange i de hjørner, der på stormagtsplan har beskæftiget sig med problematikken. Hvorfor har konflikten varet så længe? Hvorfor er der ikke nogen løsning.
Er man religiøs, så finder man svaret i biblen. Og proetisk, ja så vil konflikten bestå, så længe verden består.
Ønsker man en mere jordnær forklaring, ja så er Ole Stig Andersens bog altså vægtig..
Ole Stig Andersen er tidligere chef for PET, og han blev sernere direktør for Folkreinget.
Bogen igennem mærker man den akadamiske tilgang og respekt for helheden, mens han bestemt ikke lægger fingene imellem, når det gælder holdninger til eksempelvis de "ædle løgne", der såvel afstedkom Moses´ 10 bud og langt senere Bush´s påstand om Saddams masseødelæggelsesvåben.
Ole Stig Andersen når helt omkring Solysten i Spanien og Chinatown i New york i forsøget på at forklare, hvorfor folk søger og sandsynligvis finder mere tryghed ved at være blandt deres egne. 
Og så har forfatteren ellers såvel fysisk som i tankerne været ganske meget rundt i verden som fra et interview i The Daily Show i USA med en tidligere chef for CIA, til en gåtur med hunden på Frederiksberg Kirkegård, tilbage til 1700- og 1800-tallet, hvor det var forbudt jøder at bo i visse enklaver som Kiev, Jalta og Sevestopol, han fortæller om Churchills holdning til jøder, ja der er skatkister af historisk viden at hente.
Forfatterens kritiske holdninger til mange og meget er ganske inspirerende, og man får lov til at reflektere over, om historien og sandheden nu også er den, vi gennem generationerne har lært.