Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Det sensitive hjerte PDF Udskriv Email

 

Emilie Jannnie Sigård
Det sensitive hjerte
414 sider
Emilja

Med en blanding af jordbunden psykologi, poesi og spiritualitet giver forfatteren sit bud på, hvorledes sensitivitet i større eller mindre grad påvirker de relationer, vi har og indgår og går fra gennem livet.
Det er hun sluppet rigtig godt fra.
Hun ved noget om tingene og beskriver meget forståeligt og samtidig dybt og smerteligt, hvorledes ubearbejdede traumer fra de unge år samt barndomsårene kan påvirke familier i generationer frem og fratage en mulighederne for at opnå den glæde, samhørighed og kærlighed, de fleste af os længes efter.
Emilie Jahnnie Sigård, der er psykolog og har praksis på Sjælland, legaliserer det subtile og trænger sammen med læseren ned i de lag, hvor der er godt at være, og hvor man har lov til at være sig selv. Hvor man uden forbehold kan få lov at sige ja til sig selv og uden skyld og dårlig samvittighed kan sætte sunde grænser op omkring sig.
Hun har nogle fænomenalt gode og velbeskrevne cases med i bogen; cases der handler om f.eks. det konstant at føle sig forkert og ikke høre hjemme, og hvad der kan ligge til grund for det og også bud på, hvad man så kan gøre uden, at disse bud på noget tidspunkt tager magten fra læseren, som i bund og grund skal se indad og arbejde med sig selv frem for at tage imod nok så velmente råd og måske endda direktiver fra andre, som har søgt at lære vedkommende sandheden ud fra egne følelsesmæssige belastninger.
Den særligt sensitive beskrives f.eks. i bogen som den kaptajn, der står ved roret, og som alle elsker, fordi han formår at sætte sig ind i andres udfordringer og livsbaner.
Som aldrig er fordømmende eller animerer ens indre dommer til at træde frem og dømme egen adfærd ud fra tillærte motiver ansporet af forældrenes egne dæmoner.
Vi hører i vidunderlige cases om, hvordan man gennem livet kan få oplevelsen af aldrig at kunne følge med. Altså også dette legaliseres samtidig med, at vi andetsteds i bogen bliver præsenteret for den dårlige nyhed, altså det at det ikke er nok at betragte sin situation som grum, men at man bliver nødt til at se indad for at få bugt med den situation, man er i, og at det populært sagt ikke er godt nok med beklagelser og ansøgninger om medlidenhed fra de nærmeste.
Forfatteren bruger i bogen meget fine, lækre og flotte vendinger som miljø og indre landskab - som ord for de situationer, man er i, når man indgår relationer med andre. Man kan lejlighedsvis gennem bogen få det spontante indtryk, at der er lidt for meget poesi, lidt for meget digtning. Men det er jo forfatterens arbejdsmetode, og ved nærmere eftertanke og gennemlæsning hører det med til budskabet om at arbejde sig fri af det negative, omend man kan få den tanke, om man vitterligt -, som bogen påstår - kan få det, man gerne vil have gennem positiv tænkning og visualisering. Den skal man da i hvert fald synke et par gange. 
Det skal man også, når man et sted i bogen om kærligheden læser, at parforhold bliver skrøbelige af det, der ikke bliver sagt. Jovist, men er det positivt eller negativt, og  gælder ærligheden også seksuelle fantasier om eksempelvis ens partners bror eller arbejdskollega, eller at man nogle gange ikke kan fordrage, når partneren spiser sit æble højlydt eller alle traverne om om dine-børn-mine-børn. På den anden side, så SKAL et parforhold vel egentlig være sårbart, hvis det skal føre til noget, selv om vi så et andet sted i bogen får at vide, at det er umuligt for nogensomhelst at være ærlig af angst for at komme til at såre, eller fordi man ikke er bevidst. ER det ikke et faktum, at dette med ærligheden altid står lidt hen i det uvisse og bliver genstand for diskussion
Der er megen stof her til eftertanke og samtaler, hvilket er så nødvendige i relationerne.
I det hele taget bygger bogen på mange, rigtigt gode ræsonnementer og en god litteraturliste og dybe indsigter i den menneskelige natur. Forfatteren kommer også ind på forældres angst for at stille rimelige krav til deres børn, hvilket ser ud til at kunne overføres direkte til andre relationer.
Et sted påstår Emilie, at der, når kærligheden halter, altid er mulighed for at arbejde dybdepsykologisk med tingene. Det vil vi nu nok stille spørgsmålstegn ved. Ikke alle ønsker nemlig at arbejde med sig selv, endsige arbejde dybdepsykologisk, og alene her har miljøet sine begrænsninger. Det kan godt være den ene part har lyst til at arbejde med sig selv og således kan komme ud af et negativt ladet forhold på den måde. Men den anden bliver bare stående, og er det egentlig meningen med det hele?
Udover sådan nogle ganske få lidt skråsikre postulater er bogen meget, meget rolig og kærlig og empatisk i sine betragtninger og beskrivelser og kommer også stille og roligt ind på det skisma, som mange parforhold render sur i: Man kan ganske enkelt ikke lide den, man elsker. Hvad gør man så?
Man kigger indad og forsøger at få øje på projektionerne. F.eks. kan man få øje på, som bogen beskriver det andetsteds, at ritualisering og kedsomhed i en relation kan være lige så vigtig som udfordring og bevægelse.
Sagt på en anden måde: De negative egenskaber, man tillægger sin partner og ofte bliver provokeret af, er i vid udstrækning egenskaber, man selv har, men gør alt for at skjule, fordi man ikke bryder sig om at eje dem. Man overfører dem på sin partner og tager på den måde afstand fra sig selv.
Alt i alt må vi sige, at forfatteren har godt greb om tingene, og vil man noget videre i sine relationer end det middelmådige og vil man lidt mere med sig selv end bare at være til og overleve, så kan bogen anbefales.