Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

Guld og bedrag PDF Udskriv Email

 

Henrik Denta
Guld og bedrag
210 sider
Gads forlag


En spændende bog om en tid, der giver nærmest udslet ved tanken om, hvad der sker, når Danmark går fra guldet.
Det var på sin vis, hvad der skete i slutningen af trediverne, da det blev besluttet at flytte de mange tons gulv fra Nationalbankens hvælvinger til et hemmeligt sted, så det ikke skulle lykkes for tyskerne at få fat i de værdifulde ton.
Man vidste nemlig fra andre lande, hvordan tyskerne var på jagt, og lykkedes med forehavendet, på guldreserver.
Bogen følger os på vej i nogle umådeligt spændende perioder og detaljerede datoer for, hvornår de drastiske beslutninger blev taget og af hvem.
Man kommer undervejs til at tænke over, at penge er altså ikke bare en strøm af sedler, der bliver spyttet ud fra en maskine, men at det er et betalingsmiddel, der har en værdi, fordi vi har en ordentlig stak guld liggende i Nationalbanken. Vi får lidt mere respekt for penges værdi ved at læse bogen.
Henrik Denta er fin til at beskrive folks angst for at miste penge og derfor ville have dem ombyttet til guld. I juli 1914 blev der eksempelvis ombyttet for 3,5 millioner kroner pengesedler til guld. Bogen viser med al tydelighed et billede af håbefulde mennesker foran Nationalbanken, der for enhver pris skulle sikre deres værdier. Og såvel mellem og på linjerne kan man læse alt om, hvor vigtigt i politisk, økonomisk og overlevende øjemed det er at bevare guldet - for enhver pris.
Det lykkedes for Danmark -, og mon tyskerne i virkeligheden havde respekt for vores snuhed?
Læs og døm selv. En dejlig bog om et stykke danmarkshistorie.