Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

PDF Udskriv Email

Klimabevidsthedens barrierer

Bevidstheden om blokeringerne er afgørende for klimaets fremtid

Peter Kemp og Lisbeth Witthøftt Nielsen
Klimabevidsthedens barrierer
112 sider
Tiderne Skifter

 

 

Når man nu undrer sig over, hvad der er galt oven i hovedet på en, når man har fuldt blus på alle lamperne i huset om aftenen. Når man nu ikke orker at slukke for strømmen på løbebåndet i træningscentret, selv om centret opfordrer til det. Når nu man ved, at jordbær uden for sæsonen har kostet en jetagers energiforbrug at transportere op fra Egypten. . . . , Så er det rart, der kommer en bog om, hvad det er, der holder os tilbage fra at passe på moder jord.

Bogen giver en lang række bud på, hvilke blokeringer, tankemæssigt, holdningsmæssigt og psykisk, vi skal igennem, før vi kan begynde at overveje om det at passe på jorden overhovedet er noget for os.

Vi skal møde folk, hvor de er, er et af bogens budskaber, for at påvirke og trænge igennem. Og én af de påvirkninger, der ramte anmelderen her, er de passager, hvor bogen bliver meget konkret og anfører spredning af alvorlige sygdomme som en risikofaktor, hvis vi ikke passer på klimaet.

Bogen beskriver kompleksiteten som værende en hindring for handling, men som dog samtidig er med til at understrege forskellen mellem de forskellige typer af blokeringer.  Den kommer ind på, at et grundlæggende problem ved kompleksiteten er, at jo mere viden, folk får tilført, jo større risiko er der for, at man ikke længere tør stole på sine egne instinkter og at handle.

Bogen kan være tung og svært tilgængelig. Men den er et vigtigt skrift i debatten, for den beskriver - uden fordømmelse eller opfordring - nogle af de mekanismer, der kan gøre det svært at rokke ved noget som helst.

Vi kommer grundigt rundt om emner som:

* Usynligheden
* Ubetydelighedskomplekset
* Kortsynetheden
* Umærkeligheden som barriere

Vi har ledt efter ordene gide og orke i bogen; de begreber synes at mangle, endskønt det er dem, folk også tydeligvis direkte og indirekte bruger, når man går dem på klingen. Disse og andre daglige og letkøbte ord dækkes sandsynligvis af kortsynetheden, som er vældig fint beskrevet i bogen. Det er det, der gør den spændende. At hverdagens begreber og almindelige ordvalg bliver ophøjet til noget, man kan tænke over, og som derved bliver ganske provokerende i sin kontekst; - så kan det jo være, at det rykker. Hvem ønsker at være kortsynet og snæver?

Der er en rigtig fin balance i bogen, som tegner gode mønstre på og linjer i, hvad det er, der hæmmer os i vores (manglende??!!) tilgang til klimabevidsthed.

En oplagt bog til undervisere og beslutningstagere, men også til alle der vil blive klogere på sig selv og indstillingen til og evnen til at passe på vores verden.