Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

PDF Udskriv Email

Kampen på havet af Christian Tortzen

Christian Tortzen
Kampen på havet
379 sider
Informations Forlag

2.000 danske søfolk og fiskere mistede livet under 2. verdenskrig. Alt andet lige og under alle omstændigheder et højt tal, og det har ansporet historikeren Christian Tortzen til at skrive sin nye dokumentarbog. Den er enormt spændende, uhyre velskrevet, fyldt med billeder og illustrationer, og den vil være en lækkerbidsken for enhver med interesse for søens folk i almindelighed og forholdene omkring dem og krigen i særdeleshed.

Tortzen er af den opfattelse, at krigssejlerne er blevet underkendt og indsatsen glemt og undervurderet af eftertiden. Det kan godt være lidt skæmmende, at denne påstand skal hives frem adskillige gange gennem bogen og således forsøge at retfærdiggøre et ellers meget sobert værk. Bl.a. er Christian Tortzen ude i et nærmest korstogsagtigt vandetta mod Per Stig Møller, Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann Jensen, som han mener i en debatbog fra 2006 næsten overser sømændenes betydning ude i den store verden, hvor flertallet af danske sømænd befandt sig ved Danmarks besættelse.
Det kan de berørte parter jo så skændes om i GoMorn Danmark, mens vi andre hellere vil nøjes med en faktuel og saglig dokumentar uden personfnidder og latente krigserklæringer, og skal vi så lade det ligge, må vi så gentage, at her er tale om en overordentlig velskrevet, engageret og illustrativt overlegen bog.
Tortzen gør et stort arbejde for at bryde regnestykket med, at flere danskere kæmpede på østfronten end hos de allierede og i modstandsbevægelsen. Man havde nemlig lige glemt at regne krigssejlerne, som de blev kaldt, med.


Bogen indeholder et væld af detaljer og notar, Tortzens påståede mangel på diverse netsider om krigssejlere, enormt spændende passager om rederier, diplomati og storpolitik, og der er spændende passager om, hvorledes shippingfolk og repræsentanter fra den danske handelsflåde, inklusive Mærsk McKinney Møller og ØKs direktør i New York skulle forsøge at få bl.a. 12 Mærsk-skibe i amerikanske havne uden for den spærring, der var blevet lagt for skibene. Det lykkedes dog ikke; englænderne ville kun love at lade skibene være i fred, hvis forskellige betingelser blev opfyldt. Og de betingelser ville de danske rederirepræsentanter ikke gå ind på, som det hedder i bogen. Det kunne have været spændende at vide, hvad det var for betingelser, der skulle opfyldes, men det dykker Christian Tortzen ærgerligt nok ikke ned i.

Men der er endt og vendt, drejet og researchet i den grad, at bogen er yderst læseværdig, egentlig også for folk der ikke umiddelbart interesserer sig for krigssejlere og historien, men lige så meget for, hvorledes dokumentar også kan bygges op.