Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

PDF Udskriv Email

Gads Psyologileksikon
Redigeret af Jens Bjerg

Gads Psyologileksikon
Redigeret af Jens Bjerg
830 sider
Gads Forlag

 

Den 3. udgave af Gads Psykologileksikon er ikke for sarte sjæle. Så er det sagt. Leksikonet er naturligvis et digert værk. Og det kan godt virke som om, at det er skrevet for den ene akademiker til den anden. Således at det nogle gange fornemmes som om, at man skal have en skarp viden på et vist område for at kunne gå ind i de enkelte ords betydninger -; endsige at nå frem til dem. Det er ikke logisk, hvad der kommer som næste opslagsord, dog i visse tilfælde behageligt overrumplende i form af overraskelser og nyviden.


Lad os dykke ned i et enkelt ord og f.eks. tage ordet gruppeterapi. Her står der, at det er en betegnelse for psykoterapi, "der finder sted i en gruppe af mellem 5 og 9 personer". Se, det er jo én, sandsynligvis meget videnskabelig, måde at fortolke gruppeterapi på. Imidlertid er gruppeterapi idag så udbredt et fænomen, at der ved nogle få rundringninger til og opslag på nettet over behandlere - også akademisk uddannede - er meget få, der vil sætte endelige tal på. Det kan have naturlige, økonomiske årsager, idet det ofte KAN være svært for frie behandlere at sætte et maks ved 9. Tallet bliver ofte både 12 og 16, der af mange anses for et ideelt tal, fordi mangfoldigheden i en sådan gruppeproces er så stor. Og det foreligger der såvidt vi ved ikke dokumentation for, at behandlingen bliver dårligere af. Kun en enkelt behandler - endda en ikke-akademiker - vedgår i sine reklamer, at det ideelle tal ligger typisk ligger på 6-8. Man kan så spørge sig selv som uvildig - er gruppeterapi med mere end 9 deltagere ikke rigtig gruppeterapi?
Svaret finder vi delvist og indirekte lidt længere fremme i bogen, hvor vi under psykoterapi finder en bemærkning om, at den præcise form for psykoterapi er omgærdet af en række problemer, disse ridses op, bl.a. stilles der spørgsmålstegn ved, om der skal stilles krav til, at terapeuten har særlige kvalifikationer eller benytter sig af videnskabeligt funderede metoder. Senere igen finder vi så en definiton på ordet samtalegruppe, der gør det muligt for folk at være med i en gruppe, selv om de ikke mener at være egnede til modtagere af psykoterapi. På den måder gør leksikonet meget ud af at forsøge at skille begreberne.
Man kunne have ønsket sig en hurtigere og nem tilgang til alment gyldige for faget hverdagsord som psykodrama, spejling, vidnesbyrd, forelskelse, jævnbyrdighed, idiot (geni er med)i, gennemsigtighed, strukturelle overvejelser, samarbejde (særdeles anvendt udtryk i behandling), reflekterende processer, Fritz Perls (han er kun nævnt i forbindelse med gestaltpsykologien, mens andre navne er med selvstændigt). Det og meget andet lignende ville man som almindelig læser have foretrukket i stedet for alenlange beskrivelser af psykologi på Københavns og Århus Universitet  beskrivelser og kommentarer der nok står i front for temmelig brede formuleringer af kun for en mindre kreds væsentlige ting.

Leksikonet kan godt virke lidt fremmedgørende.

Når det er sagt:

Gads Leksikon og dets redaktør, professor Jens Bjerg, skal have ros for, at der undervejs i leksikonet åbnes op for den tvivl, usikkerhed og tilnærmelse til andre videnskaber, som de senere år er kommet menneskeheden til gavn, idet der jo næppe er noget, der er statisk i denne verden og den fulde sandhed. Der arbejdes hele tiden med stoffet, og den arbejdsglæde kan man se, at det lyser ud af visse dele af leksikonet. Disse passager er til stor fornøjelse at læse, idet det jo er forskningsdelen, som flytter noget i menneskene, og ikke facitlister og ligegyldige sandheder. De kan højst være støttepiller.
Trods kritikpunkter som mangel på hurtige tilgange til almene ting er Gads Leksikon spændende at læse i, fordi man bliver klogere på ord og vendinger, man ikke anede eksisterede, og fordi redatktionen har valgt at medtage overraskende gloser og vendinger som opslag. Også taget fra det moderne sprogbrug som f.eks. mobiltelefoner.
Gads Leksikon udmærker sig også ved slet og ret at være et debatforum, for er man samlet en flok venner en aften, så er der altid nogle, der vil vide noget, så slår man op, og så supplerer kredsen med, hvad de nu måtte mene og tænke. Og det kan anbefales til samlingen af opslagsværker.