Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

PDF Udskriv Email

For Danmarks Ære af Jakob Sørensen

Jakob Sørensen
For Danmarks Ære
333 sider
Informations Forlag

Det er et vigtigt stykke litteratur, et historisk momuntum, en dokumentatisk godbid, som her er sendt på gaden. Jakob Sørensen, museumsinspektør på Frihedsmuseet, har sat sig for at skrive en bog, oprindeligt sin ph.d.-afhandling, om de danske frivillige, der som allierede satte deres liv på spil under 2. verdenskrig. Som han skriver i sit forord har stoffet været svært at nå til bunds i, fordi historien om danskere i allieret krigstjeneste er historien om en lille gruppe, 1.000 personer cirka, der kom tilfældige steder hen i verden i smågrupper og falder noget uden for "den traditionelle militærhistorie med dens fokus på strategiske og taktiske operationer". Endvidere er meget store interesser samlet om modstandskæmperne, og udover det var der modsætninger mellem på den ene side samarbejde og på den anden modstand, som tiltrak sig opmærksomhed, og Jakob Sørensen nævner flere grunde til, at historien først kommer for et egentlig lys nu.
Jakob Sørensen er meget nuanceret og glimrende argumenterende i sit forord, hvilket man må antage har gjort, at han er kommet virkelig til bunds i det materiale, der har betydning for historien her. Man kan invende, at forordet, og altså oplægget, er lige lovlig prætentiøst - "det nazistiske Tyskland, et af de mest brutale og menneskefjendske systemer i verdenshistorien" og danskerne her gjorde "det rigtige".
Det kan de fleste næppe være uenige om, men hvorfor fremhæve det i et forord, lad folk selv dømme, og det kan man rigeligt udfra en iøvrigt meget velafbalanceret og velkomponeret bog.
Det er spændende at læse, hvorledes danskerne i de første år havde svært ved overhovedet at komme i aktiv krigstjeneste som alliiancekæmpende; man kan på forskellig måde læse i bogen, at det skyldes det faktum, at der var meget få danskere at vælge imellem, og at briterne var nervøse ved at sende de, der så var i aktiv krigstjeneste, til fronten. Det hjælper dog at spille lidt utidig, som i skolesystemet, så bliver man automatisk flyttet til en anden klasse . . . .
Jakob Sørensen lader os komme godt ind under hverdagen og livets gang dels hos nogle af de soldater, der meldte sig, men i særdeleshed også den historie, der fulgte med, de politiske og strategiske overvejelser, de praktiske ulemper og de forbehold omkring den udvalgte skares iver for at blive allieret soldat. Det var nemlig ikke så ligetil at blive. Forestil dig bare, at enkelte danskere i Sydafrika havde meldt sig til de britiske myndigheder, der så blev nødt til at telegrafere til London om forholdsreglerne. Hvor svaret tilbage lød, at danskerne i hvert fald ikke måtte yde nogen sikkerhedsrisiko.
Spøjst at læse det var et problem at komme i kamp for en fri verden.
Bogen vrimler med billeder af og omtaler af politikere og sågar Christian den X,  og det er absolut vigtigt for Danmarks selvforståelse at læse en bog, som fortæller om vanskelighederne ved at blive en del af det enorme system, der ville kæmpe mod nazisterne. Bogen fortæller i store, brede passager om organisering, rekruttering og motivationsfaktorer, om sorger, glæder, koner og kærester, cigaretter, julepakker og gave, syge, sårede og faldne og alt, hvad der hører krigshistorie til.
Et fint stykke litteratur der er med til at samle nogle af de løse ender, der i hvert fald giver nye dimensioner til kampen mod nazismen, i bedste fald kan være med til at hele nogle sår og højne en dansk selvagtelse.