Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

PDF Udskriv Email

Eksistentiel terapi af Emmy van Deurzen og Martin Adams

Emmy van Deurzen og Martin Adams
Eksistentiel terapi
222 sider
Hans Reitzels Forlag

Menigmand kan gennem bogen lære, at en enestående respekt og ydmyghed overfor relationer er nødvendig for at støtte vedkommende i at blive et helt og sundt menneske. Om sig selv kan man lære at tage sig selv og sit indre følelsesliv rigtig alvorligt gennem f.eks. drømme og beskrivelser af egne problematikker. Og man kan lære, at omgangen med andre bliver mere levende, hvis man møder vedkommende autentisk og ægte, ærligt med den usikkerhed og selvransagelse, der følger med i kølvandet, såfremt interessen for andre mennesker er til stede. Man skal rumme en helt anden person end en selv. Og det kan trække tænder ud.

Ydermere kan fagfolk og studerende få en rigtig god præsentation og indføring i eksistentiel terapi, dens behandlingsprocesser og metoder og misforståelser omkring den eksistentielle metode.

Uanset hvilken terapiform, man som behandler praktiserer, vil bogen være et værdifuldt redskab, idet den gang på gang sætter fokus på den rolle, man har som behandler: At lade vedkommende klient selv fortælle sin historie og selv løsne op for den og selv finde frem til svarene.

Ofte er det hårfine marginaler, der afgør, om et behandlingsforløb er vellykket eller ej. Og hårfine indsigter hos behandleren, som indikerer, om klienten vokser af samarbejdet eller står i stampe.

For at understrege budskabet har forfatterne bibragt en lang række cases, bl.a. historien om en ulykkelig 27-årig mand, der med sin kæreste er blevet enige om at gå fra hinanden, fordi de gjorde hinanden ulykkelige uden at vide hvorfor. Manden talte om, hvor ensom han var, hvorefter terapeuten lavede en klassisk brøler, nemlig at forestå ham, hvor han kunne finde nogen at være sammen med. Det resulterede i, at den 27-årige udeblev fra næste session. Alt hvad han ønskede var nemlig at blive lyttet til og ikke "kommanderet" til, hvad han skulle og ikke skulle. Denne forsvarsprægede selvtilstrækkelighed blev der arbejdet med i terapien, og klient/terapeut-forholdet kom til at give mening. Men en case som den fortæller alle, hvor vigtigt det er at holde sine meninger for sig selv og bare være til stede som guide.
Gennem et utal af ord, analyseværktøjer og spørgsmål til eftertanker guider bogen os igennem værdien af eksistentiel terapi og lukker også op for det mere filosofiske grundlag inden for dens anvendelse. Med Fiedric Nietzches ord i bogen: Bliv den du er.
En fin og overskuelig gennemgang af et uundværligt redskab i arbejdet med andre. Kendskabet til relationsorienteret og fænomenologisk praksis.