Visitors hit counter, stats, email report, location on a map, SEO for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Alle anmeldelser - klik herunder

Søg bog eller forfatter

PDF Udskriv Email

Danmarks Største Søhelte af Thomas Lyngby o.a.

Flåden fylder 500 år 10. august 2010:

Thomas Lyngby, Søren Mentz, Søren Nørby og Jakob Seerup
Danmarks Største Søhelte 279 sider
Forlaget Gad

Danmarks Største Søhelte -, men hvor er dagens helt??

 

Det er naturligvis altid subjektivt, når nogen kalder deres projekt for det største, det bedste, det flotteste osv. Det er også en subjektiv vurdering, hvem de fire forfattere af bogen her har ønsket skullet være søhelte. Det er således blevet til en gennemgang af forskellige omstændigheder, der for hundreder af år tilbage hidkaldte officerer til at blive hædret med den betegnelse. Det er jo gamle historier, som ret beset kunne have været skrevet for menneskealdre siden. Tordenskjold, Juel, Peder Skram, Herluf Trolle, Iver Huitfeldt, Olfert Fischer og en masse andre af den og lidt mindre kaliber. Forfatterne har valgt den sikre linje, nemlig at vægte historierne om de hæderkronede navne, der altid er en vis læserskare til.

Når man nu snakker om det mod, som forfatterne taler om bl.a. skabte datidens helte, så ville det måske nok i jubilæumsåret 2010 (500 år 10. august 2010) være meget klædeligt med en egentlig videreførelse af tanker og overvejelser i bogen om, hvad der skaber helte her i de nye århundreder. Og hvad helte i de nye århundreder så er. Det umuligt, at der ikke skulle kunne findes mennesker her, som har de samme egenskaber, forholdsmæssigt i hvert fald, som dengang. Tiderne ændrer sig jo, således må kvalifikationerne til heltebegrevet også ændre sig. Hvad berettiger datidens mennesker til udelukkende at være helt, sågar den største søhelt. Og hvordan med søheltene for endnu flere århundreder tilbage??

Udover et par linjers tekst og et billede af Absalon, og en velkendt beretning om sænkningen af den danske flåde i 1943, så skriver bogen ingenting, der kan anspore os til at få øje på nogle århundrederne heromkring . . .

Skal man definere et heltebegreb, så kunne det være, at nogen sætter sig over naturlove og gør en forskel for andre mennesker, så de kan fortsætte deres liv, som de ønsker det.

Sat op imod kæmperne fra de forrige århundrede, er det måske på grund af teknologisk udvikling, nye våbentyper osv., længere imellem hverdagens søhelte. Men bogen burde nok have diskuteret og gået grundigt ind i de stærke søfarere, der drager ud og viser flaget mod pirater, hvad med Galilea-ekspeditionen, isbryderne, mænnerne på olieboreplatformen, som får store dele af samfundet til at køre rundt for os, hverdagens helte -, idet heltebegrebet i takt med tidens udvikling naturligt nok må have ændret status.

Når alt dette er sagt, så er bogen, som den er, letlæselig, spændende og giver et godt indblik i forne tiders heltebegreb. Den kommer rigtig godt rundt omkring historien om og optakten til de meget kendte og mindre kendte slag til søs, og man bliver som læser efterladt klog og mættet. Også fordi illustrationerne er så talrige og farverige og så nuancerede. Alt andet lige er bogen et værk af betragtelige dimensioner.

Der er krigskontrabande, skumsprøjt, dæksorden og et hav af andre maritime begreber, som meget levende og velskrevet får os til at være med direkte i de historier, som datidens befolkninger blev en del af. For historikere og maritimt interesserede er bogen uden tvivl med sine små 300 sider en god en til samlingen.